Search form

Matiyu 8:25

25Kale alam weng kidimin kinim iyo yak dafo nadiwade bakodaw, “Kamok kaba, wakan dakoyam, wok tabe kinim abudongin keimu.” Akiwe,