Search form

Matiyu 8:27

27alam weng kidimin kinim iyo kun banbin so keiyamane, dákadáliw, “kinim be yaknodin kinime? Sák kanom mak inim gedul so wok fikmin fakmonin so uyo ulum alam weng ki kidilawongin kuw kei bidiw betane!” Kalsiw ko.