Search form

Matiyu 9:10

10Kale Yesus ayo Matiyu am kal kuina wanin wan bidiwo kanomin gawman takis kuámin kinim so ban keimin kinim so iyo tad Yesus so alam weng kidimin kinim so itamiw nikil makuw wanin wan bidiwo,