Search form

Matiyu 9:35

Yesus kinim katiw kalfong im wok fakudin sung bakosa uta ko.

35Kale Yesus ayo abiw dukum abe abiw katiw abe ká bom nadale ilimi kawed am tem tem katam kal Got weng kukuyam ká bom nadale Got kasák gu tem biyámin sung kidel uyo weng kukáyam tam tam ká bom nadale imi adikum asanin so kál funin so uyo kidel bom aka wanang kinim kidelyam kanam tase ko.