Search form

Matiyu 9:37

37Kale Yesus aka alam weng kidimin kinim bakoyam, “kinim wanang bude bináliw imin yum tabin taw keisu. Kata imin fákamongin kinim wanang itane mew mada kul fakadu ita kuw ko.