Search form

Udom 1:13

13Kale nikil fikal kiba, be kal keidin, naka aket seng fukan bom yak itamono kalanusi, kata nam leiw be atisa. Nam aket kiba dakáyamino kinim seng kuw maek Yesus mit tem nadiwe atin aket kudawin kala, kalanusi. Be nalam kanom Mifiw kinim dakoyami kanosidiw ulutaw keidin kala, kale kanamusi ko.