Search form

Udom 1:29

29Kayo im aket uyo ki mew adikum kukuw mafak mafak ban keimin ki weinsu ayo ki, sanung wanin, aket keng, titiyámin, kinim angkukámin, udin ginanin, ibakamin ade akanum aket mafak fukanin kudawa kudawa bom