Search form

Udom 1:8

Got ken keiyo ak bom gánlawin sung.

8Kale kamakikiw naka weng kalono kali ayo ki Yesus Kadais win dim adikum kiba Got ken keiyo, yaki ko. Kale be watawo kaleyo bá, adikum bakan kuw tabodu wanang kinim iyo kim afan kalin dukum sung uyo kidibiw kayo ko.