Search form

Udom 10:15

15Ade kinim madik mak yak Kamok ami sung bakoyamokaba kaí, ika Got alata imadála yak nadiwo kuw. Kale be Got godin weng uyo bako, “kinim sung kidel dew tadba, be takak so kinim ko.” Kalesa.