Search form

Udom 2:17

Yu kayak im aket fukanin sawa abem afan kale abo naduwo Got kin dim ken keidokabuwo kalin sung uta ko.

17Kala kaleyo kinim kan kawta bako nadaw naka Yu kayak kalesaw, kabade? Kaba Got Mosus sawa abem kudawsa uta aket kumam nadawe nata ken keibi kaí kale bako nadawe, “nata Got mewso teinbino kal bom idak teinbadaw.”