Search form

Udom 2:21

21Kale kaba yak madik ita kukuyamábaw. Kata watawo kale, alo kalami uyo asiki kalam kukumongin kudáyabaw? Kaba yak madik ita bakoyam, “kiba yakot wanin bá,” yakanálaw. Kata kalami uyo yakot wananálaw.