Search form

Udom 2:7

7Kinim wanang madik ika Got win kuw kufoda bom alam akfak tem biyámin so lamlam kukádawin so ilim sun bumo kalin so uta kudulumo kale fen bom kukuw kidel kuw fakuyábiw. Kale Got aka sun biyámin uyo atin kuyamokaba.