Search form

Udom 3:20

20Kale bemi mit ayo ki Got ata adikum anang bakan kuw tabodu uyo taktakokaba. Kale be watawo kaleyo bá, kinim so mak sawa abo alom Got kin dim ken keidoma banim. Kale sawa abem bo mada kukukamu kal keidomo, naka ban keibi ka kalin kuw ko.