Search form

Udom 3:23

23Kale wanang kinim adikum ban keimin so kayo ken Got kin dim maek alam lamlam tem todoliw banim ko.