Search form

Udom 3:26

26Kale kamane Got aka kanodin kukuw beta kuku nadano aka wanang kinim adikum iyo tatun kuw taktakin kinim, yakba. Ade Got aka wanang kinim ilim Yesus afan kalin dim kiba wanang kinim kidelo, yakba kala.