Search form

Udom 5:15

15Got ami min gelemin ayo Addam ami ban keimin umi yán taw bá. Kinim makuw ami ban keimin laban be ki ta bom wanang kinim seng taluyama fikalanusiw. Kata Got ami min gelemin kidel kuyamse uta atin ban keimin akamam atin tam so dukum. Kale wanang kinim seng ika Got ami min gelemin sun biyámin kukáyaba, be kinim makuw Got alata Yesus Kadais min dauyamse ami dim kukáyaba ko.