Search form

Udom 5:21

21Kale kamakikiw dil be ban keimin ta bom wanang kinim adikum kin moyamsu ade imadew yak fikalanin bán dim unemsu. Kata kamane Got min gelemin tuw wanang kinim kin mo nadane kanoyama alam kin dim kidelok keibiw ade nulum Kamok Yesus Kadais sok dim yak sun biyámin uyo kudabiw.