Search form

Udom 6:10

10Afan, Kadais fikalese, be bid makuw mo fikalano, kudew tad kadák di sun kudew unokabu kawtow uyo ban keimin um kitid banima kuse. Kale kamane aka sun kuw Got win kufádaw bom be.