Search form

Udom 6:19

19Kale nam kanodin weng bakoyamongin kanami uta kit kei dakokamu kal keidokabaw. Kale kamakikiw kaba kalam kun teng yán uyo ban keimin ade mafak keimin umi kitid akfak tem kal alanámsaw ade kaba mafak keimin umi kinim kuw kei biyámsaw. Kata kamane leiw makuw be ki kalami uyo kukuw kidel umi kitid akfak tem teinaw kaí, beta Got alami kinim kei luk bala kuw bokabaw kala.