Search form

Udom 6:22

22Kata kamane ban keimin uyo kudá min keibaw ade Got weng kuw kidimin kinim keibaw. Kale uta kamadew yak atin abem kei biyámin ade Got so sun biyámin unsu.