Search form

Udom 6:23

23Kala kaleyo kinim kan ata ban keida namti, ulum yán kudokaba uyo ki fikalanin. Kata nuka nulum Kamok Yesus Kadais so makuw keiduwe, Got aka sun biyámin uyo min geleyaba.