Search form

Udom 6:7

7Kaleyo kinim kan ata ban keimin bu kudá takas yak kaek abese kaí, aka min kinim keise ade aka ban keimin umi kitid akfak tem be, bá ko.