Search form

Udom 7:14

Kukuw mafak so kukuw kidel so kinim aket tem wasi ginanin sung.

14Nulum kal, sawa abem be Got alamiyo kal tasu. Kata naka yak Got so wol fewongin banim, kayo naka atin ban keimin ulum akfak tem uni uta nam kin modin keiyámsu.