Search form

Udom 7:15

15Kale naka nalam kanabi uyo watawo kanabine, kale kal keidongin banim. Naka kukuw kidel kanamono, kanabi uyo mak kanamongin banim keisi. Ade naka yak kukuw mafak nalam kanamono, kalbi bá uyo kanamusi.