Search form

Udom 7:17

17Kata be atin naka nalata kanomin kukuw mafak bela kanamusi bá. Be ban keimin mafak nalam aket tem bu uta kanodin kukuw mafak uyo kanamusu make.