Search form

Udom 7:21

21Kale nalam aket sun kuw kanamusu uyo nalam kal keibi uyo ki yaknámin mak kukuw kidel kanamono kali, alam bede kudá sun kuw yak kukuw mafak kanamongin ki keimusi ka, kali ko.