Search form

Udom 7:24

24Kolo, yaknámin bán mafak teinbi uta kalina. Naka nalami bo kalfalbi bá. Kan ata nam ban keimin aket mafak tudo?