Search form

Udom 7:8

8Ade ban keimin ayo sawa bemi leiw be atam nadane kanonama kanomin ban keimin adikum aket wananamin uyo kudusi. Ban keimin tad nalamal tasu uyo watawo kaleyo bá, sawa abem uyo bakonam kanamin báyo, nakei suduno fukan dakat kale kudew yak kawák dá kanamusi. Kata sawa abem banim, be ban keimin uka kitid banim keiyámsu.