Search form

Udom 8:6

6Kinim kan ata am aket fukanin uyo alam ban keimin uta kin mobu kaí, aka fikalanin bán dim be. Kata kinim kan ami aket fukanin uyo Sinik Abem ata kin mo be kaí, aka sun biyámin so abino kalin so umi bán dim be kala.