Search form

Udom 8:7

7Kale bela atin afan, be watawo kaleyo bá, alo kinim ami aket fukanin uyo alam ban keimin uta kin modokabu kaí, aka Got wasi keidaw be ade aka Got ami sawa abem uyo kidilomi báyo, kalba. Kata aka atin Got sawa abem uyo ken adikum abodoma banim.