Search form

Udom 9:16

16Kaleyo Got aka yak kinim kan ata aket budunin kudawon, kale walusa, kuw aket budunin kukádawokaba. Ade ami kinim walamin be yak kinim ilim kukuw kanabiw so kanamumo, kalbiw so uta abo kanamin bá.