Search form

KUUƊE SAHAABAAƁE ƁEN 15:5

5Onsay woɓɓe e fedde *Fariisiyaaɓe gomɗinɓe ɓen hawtii, wi'i: «No haani ka ɓe wonaa Yahuudiyanke ɓen sunninee, ɓe yamiree ɗoftagol Sariya Muusaa on.»

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index