Search form

KUUƊE SAHAABAAƁE ƁEN 3:6

6Kono Petruusu wi'i mo: «Mi maraa kaalisi maa kaŋŋe, kono non mi okkorte ko mi jogii kon. Immo, waawaa yahude e innde Iisaa Almasiihu on, oo jeyaaɗo Naasirata!»

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index