Search form

KUUƊE SAHAABAAƁE ƁEN 4:1

Fii no Petruusu e Yuuhanna Addiraa yeeso Mawɓe ɓen

1Wa fewndo ko Petruusu e Yuuhanna yewtata ɗun jamaa on, *yottinooɓe sadaka ɓen e hooreejo aynooɓe *juulirde mawnde nden e *Sadduusiyaaɓe ɓen ari.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index