Search form

KUUƊE SAHAABAAƁE ƁEN 5:10

10Ɗon kisan o yani e ley koyɗe Petruusu, o maayi. Wa ko sukaaɓe ɓen naatata, ɓe tawi kanko debbo on kadi o maayii. Ɓe naɓi mo, ɓe surroyi takko moodi makko.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index