Search form

KUUƊE SAHAABAAƁE ƁEN 8:25

25Ɓay ɓen ɗiɗo ɓe sahaabaaɓe ɓen imminnoo gaynii feɲɲinde daaluyee Joomiraaɗo on e seeditanagol mo, ɓe yiltitii Yerusalaam. E nder yiltitagol maɓɓe ton, ɓe waajii fii Kibaaru Moƴƴo on e nder koɗooli Samariyankeeɓe ɗuuɗuɗi.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index