Search form

KUUƊE SAHAABAAƁE ƁEN 8:26

Fii ko Waɗi kon hakkunde Filiipu e Nuunaaɗo mo Ecopii on

26Malaa'ikaajo Joomiraaɗo on feeɲani Filiipu, wi'i mo: «Immo jokkaa laawol iwungol Yerusalaam yaari Gaaza, ɗun ko ngol ka sengo ley, yaarungol ngol ka wulaa.»

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index