Search form

KUUƊE SAHAABAAƁE ƁEN 9:19

19Ɓawto ɗun ɓay o ɲaamii, o hetti doole makko ɗen.

Fii no Saawulu Seeditorani Iisaa Almasiihu on

O wontidi e taalibaaɓe wonnooɓe Damaasi ɗon ɓen e nder balɗe.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index