Search form

KUUƊE SAHAABAAƁE ƁEN 9:2

2o wi'i on yo o windu ɓataake haa e ɗee juulirɗe Yahuudiyankeeɓe wonɗe Damaasi, fii no o andira si tawii no woodi ton worɓe maa rewɓe jokkuɓe laawol Iisaa ngol, o yaha o haɓɓoya ɓe, o adda Yerusalaam.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index