Search form

KUUƊE SAHAABAAƁE ƁEN 9:22

22Tawi kanko Saawulu himo ɓurtude tun ɓeydaade, himo ŋalɗiniraynoo Yahuudiyankeeɓe wonnooɓe Damaasi ɓen e dow ɓanginirangol ɓe pellital wonde ko Iisaa woni *Almasiihu on.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index