Search form

LINJIILA YUUHANNA 1:23

23O jaabori ɓe wano annabi *Isaaya wiirunoo non, o wi'i: «Ko min woni hawa ewnotooɗo ka wulaa on, wi'a: ‹Fewnee laawol Joomiraaɗo on!› »

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index