Search form

LINJIILA YUUHANNA 12:1

Fii no Debbo Juuriri Angiri ka Koyɗe Iisaa

(Mat. 26.6-13; Mrk. 14.3-9)

1Balɗe jeegoo ado *Juldeere Yawtaneede nden, Iisaa ari ka wi'etee ɗon *Betanii ka Laazaru, oo mo o immintinnoo e hakkunde mayɓe ɓen.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index