Search form

LINJIILA YUUHANNA 16:17

17Onsay woɓɓe e taalibaaɓe ɓen wi'indiri: «Ko honɗun oo woni en wi'ude: si ɓurii nii seeɗa, en yiitataa mo hande kadi, e hoore ɗun si nettii seeɗa en yiitay mo, e himo yaarude kadi ka Baabaajo on.»?

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index