Search form

LINJIILA YUUHANNA 18:12

Fii no Iisaa Addiraa Yeeso Hooreeɓe Diina ɓen

(Mat. 26.57-58; Mrk. 14.53-54; Luk. 22.54)

12Onsay ngal dental suufaaɓe e hooreejo mun e yeesooɓe Yahuudiyankeeɓe ɓen nangi mo kanko Iisaa, ɓe haɓɓi.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index