Search form

LINJIILA YUUHANNA 18:38

38Pilaatu wi'i mo fahin: «Ko honɗun woni goonga?»

Ɓay wonii o wi'ii ɗun, o yalti kadi, o tawi Yahuudiyankeeɓe ɓen, o wi'i ɓe: «Min mi yi'aali hujja woo fawuɗo mo donkineede.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index