Search form

LINJIILA YUUHANNA 19:13

13Ɓay Pilaatu nanii ɗin konguɗi, o yaltini Iisaa ka yaasi, kanko Pilaatu o jooɗii ka ɲaawirde e nokkuure no wi'ee ‹Meltaande›, nden no wi'ee kadi e haala Yahuudiyanke ‹Gabbata›.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index