Search form

LINJIILA YUUHANNA 5:16

Fii hakkunde Ɓiɗɗo on e Baabaajo on

16Ko waɗi si hooreeɓe Yahuudiyankeeɓe ɓen cukkii Iisaa, ko sabu tawde o waɗii ɗun e aseweere.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index