Search form

LINJIILA YUUHANNA 7:12

12Tawi ŋunu-ŋunu fii makko on no ɗuuɗi e hakkunde yimɓe ɓen. Woɓɓe e maɓɓe no wi'a: «Ko o neɗɗo moƴƴo», ɓeya ɓen kadi no wi'a: «Oo'o, o majjinay woni jamaa on.»

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index