Search form

LINJIILA YUUHANNA 9:16

16Ko e hoore ɗun Fariisiyaaɓe goo wi'i: «Oo neɗɗo hinaa iwruɗo ka Alla, ko fii o alaa teddinde ɲalaande fowteteende nden.»

Tawi woɓɓe no wi'a: «Ko honno neɗɗo waɗoowo junuubu waawirta waɗude sifa ɗii maandeeji hawniiɗi?» Onsay yeddondiral waɗi hakkunde maɓɓe.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index