Search form

LINJIILA LUUKA 1:5

Fii Feɲɲinannde Jibineede Yaayaa

5Fewndo *Heroodu laaminoo diiwal *Yahuuda ngal, wooduno *yottinoowo sadaka wi'eteeɗo Zakariyaa'u jeyaaɗo e mojobere oo wi'eteeɗo Abiiya. Sonna makko ko e leɲol *Haaruuna jeyaa, on no wi'ee Elisabaatu.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index